Wie zijn wij?


NIKAŌ is opgericht op 19 oktober 2011 door Niek Wolters en is gevestigd in Enschede. Niek is een enthousiaste, gedreven en sociaal betrokken trainer en coach. In 1998 begon hij als judoleraar en niet lang daarna ook als jiu jitsu leraar. In 2002 ging hij bij de regiopolitie Twente aan de slag als docent geweldsbeheersing. In 2007 maakte hij de overstap naar de hulpverlening en werkte als begeleider van onder andere drugsverslaafde mannen en later als pedagogisch medewerker in een Jeugd Justitiële Inrichting. Vanaf 2011 geeft Niek trainingen aan het personeel van politie, (jeugd)justitiële instellingen, (gesloten) jeugdzorginstellingen en psychogeriatrische afdelingen van verzorgingstehuizen.De primaire bedrijfsactiviteit van NIKAŌ is het verzorgen van workshops, trainingen en (coachings-) trajecten op het gebied van mentale en fysieke weerbaarheid. De wens om dergelijke diensten te gaan verzorgen komt voort uit de maatschappelijke betrokkenheid van de oprichter. Het ontstaan van NIKAŌ is een antwoord op een aantal negatieve maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren, zoals de toenemende individualisering en verharding van de maatschappij, de steeds lager wordende sociale betrokkenheid, de afname van begrip en empathie voor anderen. Eén van de meest concrete en zichtbare gevolgen hiervan zijn de toenemende agressie in communicatie en het daarmee gepaard gaande geweld.

De specialiteit van NIKAŌ is het verzorgen van incompany trainingen die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Uw medewerkers zullen na het volgen van de training beter kunnen omgaan met conflictsituaties, agressie en de daarmee gepaard gaande stress. Daarnaast zullen ze in staat zijn om adequaat en professioneel te handelen wanneer ze geconfronteerd worden met agressie.

NIKAŌ is positief, sterk, stabiel en dynamisch. NIKAŌ is vraaggericht en levert altijd een training op maat. NIKAŌ heeft als doel om mensen te laten groeien in weerbaarheid en in staat te stellen om als winnaar uit de strijd te komen, niet door beantwoording met nog meer agressie, maar juist door in de tegengestelde geest te reageren.